Klachtenprocedure Kamer Orthopedie

Kamer Orthopedie vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze producten en dienstverlening. Mocht u toch op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht zodat wij samen met u kunnen doornemen hoe een en ander op te lossen. Doet u dat liever niet of heeft het contact met Kamer Orthopedie niet geleid tot het voor u gewenste resultaat, dan kunt u een klachtenprocedure starten. U doet dit door hier het daartoe bestemde klachtenprocedure document goed door te lezen en het klachtenformulier te downloaden en ingevuld op te sturen naar het op de achterzijde van het formulier vermelde adres. Een postzegel is niet nodig. Conform de procedure zal er vervolgens nader contact met u worden opgenomen.

Download hier onze Klachtenprocedure 

Download hier ons Klachtenreglement

Download hier ons Klachtenformulier