Heup-Knie-enkel-voet-orthese (HKEVO)

HKEVO : wat is dat precies ?

Heup-knie-enkel-voet-orthese (HKEVO) van Kamer Orthopedie is een orthese of wel orthopedisch ondersteunend hulpmiddel op maat gemaakt ten behoeve van de heup, de knie, de enkel en de voet tezamen en zorgt ervoor dat dit gebied in zijn geheel gestabiliseerd wordt. Bovendien worden de botten en spierwerking van het been door een HKEVO  (in hun ontwikkeling) ondersteund en gecorrigeerd.

HKEVO : wanneer nodig ?

Heup-knie-enkel-voet-orthese (HKEVO) wordt onder meer voorgeschreven wanneer er sprake is van spina bifida. Mobilisatie en verticalisatie bij kinderen met een open ruggetje is van belang voor een betere ontwikkeling van de botstructuur. Door belasting in de divere groeifasen te bevorderen, kan osteoporose (botontkalking) voorkomen worden.

Daarnaast werkt het ervaren van de omgeving vanuit een verticale positie bevorderend voor het zelfbeeld van de patiënt hetgeen bijdraagt aan een positieve uitwerking op zijn / haar sociale ontwikkeling. Ook patiënten met een (lage) dwarslaesie of artrogrypose multiplex congenita zijn gebaat bij een heup-knie-enkel-voet-orthese.

HKEVO : welke soorten?

Heup-knie-enkel-voet-orthese (HKEVO) wordt gemaakt in meerdere typen, afhankelijk van de te behandelen aandoening c.q. medische indicatie. We kennen de Salera en de reciprocator RCPO.

HKEVO : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

HKEVO : samengevat

Kortom, een heup-knie-enkel-voet-orthese is een maatwerkorthese bij uitstek die in meerdere uitvoeringen kan worden vervaardigd. Voor welk type wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker, zijn of haar medische indicatie en het beoogde doel van het gebruik van de HKEVO. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing ontvangen, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak.