Prothese bovenbeen

Prothese bovenbeen : wat is dat precies?

Prothese bovenbeen van Kamer Orthopedie is een prothese of wel lichaamsvervangende orthopedisch voorziening op maat gemaakt ten behoeve van het gehele been en zorgt ervoor dat dit gebied van uw lichaam in zijn geheel vervangen wordt. Door het gebruik van een prothese heeft u meer balans en wordt het u makkelijker gemaakt uw dagelijkse leven en mobilititeit weer nader in te vullen.

Prothese bovenbeen : wanneer nodig ?

De prothese voor het bovenbeen wordt onder meer voorgeschreven wanneer er sprake is van een aangeboren aandoeningen, verwijdering van het heupgewricht (heup-exarticulatie) of gehele bekkenhelft met been (hemipelvectomie), amputatie van het gehele been op femurniveau of door het kniegewricht (knie-exarticulatie) als gevolg van een ongeval (trauma) of medisch noodzakelijk ingrijpen bij ziekten zoals vaataandoeningen en tumoren.

Prothese bovenbeen : welke soorten ?

De bovenbeen prothese bestaat uit een bekkenkorf of stompkoker, een protheseknie, een verbindingsbuis en een prothesevoet. We maken gebruik van diverse bevestigingstechnieken zoals de linertechiek (een speciale liner die over het overgebleven deel van het been of wel stomp zit) waardoor de huid beschermd wordt en de druk van de beenprothese gelijkmatig over de stomp verdeeld wordt en de prothese beter aan de stomp gefixeerd blijft. Er zijn prothesen met mechanische kniegewrichten, autoadaptieve prothesen en statische voorzieningen die de buiging van het been al dan niet fixeren. De uitvoering van de protheseknie en de prothesevoet zijn in samenspraak met uw medisch behandelaar afhankelijk van uw mogelijkheden en wensen ten aanzien van het gebruik.  Kijk hier voor een aantal technisch hoogwaardige prothesesystemen zoals C-leg,  C-leg compact,  GeniumGenium X3

Prothese bovenbeen : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Prothese bovenbeen : samengevat

Kortom, een bovenbeen prothese van Kamer Orthopedie is een maatwerk voorziening bij uitstek die in uiteenlopende uitvoeringen kan worden vervaardigd. Voor welke uitvoering wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker en zijn of haar medische indicatie in combinatie met het beoogde doel van het gebruik van de prothese. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing van uw medisch behandelaar, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak.