Prothesen en orthesen : wat zijn dat precies?

Prothesen en orthesen… deze begrippen roepen nogal eens vragen op. Eenvoudig gezegd is het verschil tussen de beide soorten hulpmiddelen dat een prothese wordt ingezet ter vervanging  van een lichaamsdeel en een orthese een orthopedisch hulpmiddel ter ondersteuning van een lichaamsdeel is.

Prothesen en orthesen : wanneer voorgeschreven?

Prothesen worden voorgeschreven als u als gevolg van een amputatie door ongeval of ziekte een lichaamsdeel mist. Een orthese wordt ingezet als u door medische aandoeningen of blessures een ondersteunend hulpmiddel nodig heeft om meer beweging mogelijk te maken of juist bepaalde lichaamsdelen- en functies te stabiliseren of fixeren.

Prothesen en orthesen : welke soorten?

Orthesen en prothesen zijn er in alle soorten en maten. We zijn gespecialiseerd in maatwerk, maar ook leveren wij hoogwaardige confectie al dan niet nader aangepast om het produkt zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de gebruiker. Bij het vinden van de juiste voorziening spelen veel factoren een rol. Zo houden wij rekening met uw verwachtingen van het hulpmiddel, het al dan niet gewenste activiteitenniveau en de technische mogelijkheden. De keuze voor een specifiek hulpmiddel wordt uiteraard ook in nauwe samenwerking met uw medisch behandelaar afgestemd. De voorziening moet immers passen in het behandelplan van uw arts.Neemt u vooral hiereen kijkje bij onze producten zodat u een beeld krijgt wat wij allemaal kunnen maken en afleveren.

Prothesen en orthesen : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.