Vergoedingen 2016-12-11T09:52:01+00:00

Vergoedingen

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht minimaal een basisverzekering af te sluiten. Op basis van deze verzekering komt u voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden.

Overzicht zorgverzekeraars
vergoedingen prothese