Vergoedingen

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht minimaal een basisverzekering af te sluiten. Op basis van deze verzekering komt u voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Op de website https://www.pricewise.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-vergelijken/ kunt u terecht voor een overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden.