Schouder orthese

Schouder orthese : wat is dat precies ?

Schouder orthese van Kamer Orthopedie is een orthese of wel orthopedisch hulpmiddel ten behoeve van de schouder en zorgt ervoor dat dit gebied in zijn geheel ondersteund of gefixeerd wordt. Het is een anatomisch gevormde schouderbandage die het gewricht stabiliseert en de bewegingen geleidt.

Schouder orthese : welke soorten ?

Er zijn meerdere soorten schouder orthesen : op maat gemaakte voorzieningen of hoogwaardige confectie braces. De keuze hangt af van de aandoeningen en het beoogde doel.

Schouder orthese : wanneer nodig ?

Een schouder orthese wordt ingezet wanneer het schoudergebied tijdelijke of langdurige ondersteuning behoeft. Bij een instabiel of ontstoken schoudergewricht en bij (sub)luxatie van de schouder is meestal ondersteuning van de arm gewenst. Het geheel of gedeeltelijk uit de kom gaan van de bovenarm kan verband houden met hemiplegie (halfzijdige verlamming), plexuslaesie of andere neurologische uitval. In het schoudergewricht kan ook sprake zijn van slijtageverschijnselen (artrose) die door het inzetten van een brace verlicht worden.

Schouder orthese : wanneer vergoed?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering.Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Schouder orthese : samengevat

Kortom, een schouder orthese is een orthopedische voorziening die in uiteenlopende uitvoeringen kan worden vervaardigd. Voor welke uitvoering wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker en zijn of haar medische indicatie in combinatie met het beoogde doel van het gebruik van de voorziening. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing van uw medisch behandelaar, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak.