Kamer Orthopedie en Bewegingsvisie

Tezamen met 14 andere orthopedisch instrumentmakerijen heeft Kamer Orthopedie zich verenigd in Bewegingsvisie. De samenwerkingsverbanden met deze grote groep bedrijven stellen alle aangesloten instrumentmakerijen, en daarmee dus ook Kamer Orthopedie,  in staat om kennis van het vakgebied en producten te bundelen. Ook kunnen we onze communicatie naar de klant beter vormgeven als het gaat om bijvoorbeeld productinformatie. Zo hebben we van een groot aantal product(groepen) gezamenlijk foldermateriaal gemaakt die op een heldere manier informatie geeft over het type voorziening dat u zoekt.

Maakt deel uit van Bewegingsvisie