Knie-enkel-voet-orthese (KEVO)

KEVO : wat is dat precies?

Knie-enkel-voet-orthese (KEVO) van Kamer Orthopedie is een orthese of wel orthopedisch ondersteunend hulpmiddel op maat gemaakt ten behoeve van de knie, de enkel en de voet tezamen en zorgt ervoor dat dit gebied in zijn geheel gestabiliseerd wordt. Bovendien wordt de spierwerking van het been door een KEVO  ondersteund en gecorrigeerd.

KEVO : wanneer nodig ?

Knie-enkel-voet-orthese (KEVO) wordt onder meer voorgeschreven wanneer er sprake is van (gedeeltelijke) verlamming (paralyse / plegie) of zwakte (parese) van één of meerdere spieren in het been. De meest voorkomende oorzaken hiervan zijn het postpoliosyndroom, spierdystrofie, Multiple Sclerose of een andere beschadiging van het zenuwstelsel. Voor contractuurbehandeling wordt ook vaak een (dynamische) KEVO voorgeschreven.

KEVO : welke soorten ?

Knie-enkel-voet-orthese (KEVO) kan uitgevoerd worden in twee soorten, afhankelijk van de te behandelen aandoening c.q. medische indicatie. Bij beide typen knie-enkel-voet-orthesen is er sprake van hoogwaardig maatwerk.

Statische KEVO

Enerzijds zijn er de statische orthesen die het kniegewricht in gestrekte stand fixeren zodat de gebruiker met behulp van de KEVO niet meer door de knie heen kan zakken. Het kniegewricht wordt dus heel duidelijk door de knie-enkel-voet-orthese gestabiliseerd.

Dynamische KEVO

Daarnaast maken wij ook dynamische knie-enkel-voet-orthesen op maat. Dit zijn orthesen die  zijn uitgevoerd met hoogwaardig scharnieren waardoor de knie op een geleide wijze kan buigen tijdens het bewegen. Dat maakt het voor de gebruiker van de KEVO mogelijk om een meer vloeiend, natuurlijk looppatroon te ontwikkelen.

KEVO : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

KEVO : samengevat

Kortom, een knie-enkel-voet-orthese is een maatwerkorthese bij uitstek die in uiteenlopende uitvoeringen kan worden vervaardigd. Voor welke uitvoering wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker en zijn of haar medische indicatie in combinatie met het beoogde doel van het gebruik van de KEVO. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing van uw medisch behandelaar, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak.