Knie Orthese

Knie orthese : wat is dat precies ?

Knie brace of knie orthese van Kamer Orthopedie is een orthopedisch ondersteunend hulpmiddel ten behoeve van de knie en zorgt ervoor dat dit gebied in zijn geheel gestabiliseerd wordt. Het kniegewricht en de spieren worden door de knie brace gecorrigeerd en daarmee zorgt de knie brace voor het verbeteren van de algehele mobiliteit van de gebruiker of vermindering van pijnklachten. De knie-orthese wordt direct op de huid gedragen.

Knie orthese : wanneer nodig ?

Knie-orthese wordt onder meer voorgeschreven wanneer er sprake is van aandoeningen zoals kruisbandletsel, kraakbeenklachten, gewrichtsklachten, slijmbeursontsteking,  meniscusletsel, overbelasting en vochtophoping/zwellingen alsmede allerhande pijnklachten. Ook kan een knie brace pre-operatief en/of post-operatief ingezet worden om de knie te ontlasten danwel rust en revalidatie te bevorderen .

Knie orthese : welke soorten ?

Knie orthese van Kamer Orthopedie kunnen op meerderere  manieren uitgevoerd zijn. Meestal is de knie brace  van lichtgewicht kunststof. Er zijn statische knie braces en er zijn knie orthesen die dynamisch zijn en middels scharnieren de beweging van de knie geleiden. De knie orthese wordt zo gemaakt dat hij comfortabel gedragen kan worden. Er zijn knie-orthesen voor het dagelijks gebruik maar er zijn er ook die alleen gedurende bepaalde perioden per etmaal ingezet hoeven te worden. De knie orthese van Kamer Orthepedie kan op maat gemaakt worden maar daarnaast kunt u voor een knie brace ook bij Kamer Orthopedie terecht voor hoogwaardige confectie die wij al dan niet nader afstemmen, zoals de Agilium freestep.

Knie orthese : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Knie orthese : samengevat

Kortom, een knie orthese van Kamer Orthopedie is een orthese die in uiteenlopende uitvoeringen verkrijgbaar is. Voor welke uitvoering wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker en zijn of haar medische indicatie in combinatie met het beoogde doel van het gebruik van de knie brace. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing van uw medisch behandelaar, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak.