Therapeutische Elastische kousen

Elastische kousen :  wat zijn dat precies?

Elastische kousen zijn orthopedische hulpmiddelen, ook wel steunkousen genoemd,  die van zeer belangrijke betekenis zijn voor de gezondheidstoestand van de drager. Ze geven extra druk aan het betreffende lichaamsdeel om vochtophoping tegen te gaan of een betere vochtafvoer te bevorderen. Elastische therapeutische kousen, ook wel TEK’s genoemd, worden ingedeeld naar verschillende klassen.

Elastische kousen : wanneer nodig?

Elastische kousen worden veelal voorgeschreven bij mensen waarbij een opeenhoping van vocht in het been of arm is geconstateerd. De oorzaken van het produceren van teveel vocht, opeenhoping van vocht of een verstoorde afvoer van het vocht in die gebieden kunnen bijvoorbeeld spataderen, trombose, lymfeoedeem of vaatproblemen zijn. Vochtproblemen in de arm kunnen bovendien veroorzaakt worden door verwijdering van de lymfeklieren in de oksel als gevolg van borstkankeringrepen. Door druk uit te oefenen van buitenaf d.m.v. een therapeutische elastische kous (TEK ) wordt de vochtproduktie geremd dan wel gereguleerd.

Elastische kousen : welke soorten ?

De therapeutische kousen zijn er in twee soorten namelijk rondbreikousen of vlakbreikousen. Rondbreikousen worden ingezet voor de zwaardere medische indicaties, de rondbreikousen voor de lichtere aandoeningen. Deze laatste groep kousen is vaak moderner uitgevoerd, in een kleur of met een motief. De vlakbreikousen bestaan meerdere standaard kleuren.

Daarnaast zijn er ook klittenband bandages. Dit zijn compressieverbanden die snel en eenvoudig zijn aan te leggen. De bandage is door de korte rek goed in te zetten om oedeem te verdrijven. De compressiebanden zijn onderling met elkaar verbonden en kunnen bij het dunner worden van het been eenvoudig worden bijgesteld. De TEK’s worden ingedeeld naar drukklasse.

Elastische kousen : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.