Vinger Orthese

Vinger orthese : wat is dat precies?

Vinger orthese van Kamer Orthopedie is een orthese of wel orthopedisch ondersteunend hulpmiddel op maat gemaakt ten behoeve van een of meerdere vingers tezamen en zorgt ervoor dat dit gebied in zijn geheel stabiliseerd wordt. Bovendien worden de spieren van de betreffende vinger ondersteund, gefixeerd, ontlast, gestabileerd of gecorrigeerd.

Vinger orthese : wanneer voorgeschreven?

Een orthese voor vinger(s) wordt onder meer voorgeschreven wanneer er sprake is van reumatologische aandoening of bij hypermobiliteitsklachten. Voor contractuurbehandeling wordt ook een (dynamische) vinger orthese veelvuldig toegepast.

Vinger orthese : welke soorten ?

De vinger orthese kan uitgevoerd worden in meerdere soorten en materialen afhankelijk van de te behandelen aandoening c.q. medische indicatie. Vinger orthesen maken we op maat of leveren we in hoogwaardige confectie. Zo hebben we voorzieningen voor bijvoorbeeld alleen de duim die middels een brace vanaf de pols en de duim zelf wordt ondersteund zoals de Mckie spalken en de handgemaakte orthesen van edelmetaal, ook wel silverringsplints of silver splints of silverrings  genoemd.

Vinger orthese : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vinger orthese : samengevat

Kortom, een vinger orthese is een orthese die in uiteenlopende uitvoeringen kan worden vervaardigd. Voor welke uitvoering wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker en zijn of haar medische indicatie in combinatie met het beoogde doel en mogelijkheden van de drager. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing van uw medisch behandelaar, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak.