1. Naar de medisch behandelaar

Nadat uw huisarts u heeft doorverwezen, stelt de medisch behandelaar zoals een revalidatiearts, handchirurg, reumatoloog, orthopeed een nadere diagnose en behandelplan op. Indien de inzet van een orthopedisch ondersteunend of lichaam vervangend hulpmiddel noodzakelijk is, wordt u naar ons doorverwezen.

2. Locatiekeuze

Kamer Orthopedie beschikt over meerdere aanmeet- en afleverlocaties. Naast onze eigen vestigingen in VelserbroekAmsterdam en Purmerend, maken wij gebruik van ruimten in ondermeer ziekenhuizen, verpleeghuizen, mytyl- en tyltylscholen en andersoortige zorginstellingen. Klik hier voor een overzicht van alle locaties buiten onze drie vestigingen.

Wanneer Kamer Orthopedie in beeld komt om de gewenste orthopedische voorziening voor u op maat te maken, bepalen wij in overleg met uw medisch behandelaar en rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden op welke locatie wij u verdere zullen helpen. Dit kan dus in een van onze vestigingen zijn of tijdens onze vaste spreekuren op de overige locaties en klinieken die met ons samenwerken. Onze aanmeters en telefonisten of de medewerkers van het betreffende ziekenhuis of zorginstelling plannen de afspraken in overleg met u in.

3. Intakegesprek

Kamer Orthopedie zal met u allereerst een intakegesprek voeren om in het kort met u alle benodigde administratieve gegevens door te nemen en navraag te doen over uw medisch dossier en persoonlijke situatie. Wij hebben deze gegevens nodig om in samenspraak met uw behandelaar en u een zo effectief mogelijke voorziening te vervaardigen. Zodra we over al deze informatie beschikken, boekt Kamer Orthopedie voor u een vervolgafspaak in, de zogeheten ‘aanmeetafspraak’. Het komt echter ook vaak voor dat deze twee afspraken gecombineerd worden.

4. Aanmeetafspraak

Tijdens de aanmeetafspraak gaan wij de benodigde orthopedische voorziening aanmeten. In de meeste gevallen betekent aanmeten het maken van een gipsafdruk. Maar soms kunnen wij ook volstaan met een eenvoudig meetlint, een voetafdruk op carbon, een pasmodel of een 3D camera om de benodigde maten op te nemen.

5. Pasafspraak

Na het aanmeten van de orthese of prothese volgt een pasafspraak waarbij de voorziening wordt gepast. Eventuele aanpassingen / correcties worden aangetekend en door onze medewerkers in onze instrumentmakerij doorgevoerd zodat de prothese of orthese de meest optimale pasvorm heeft.

6. Afleverafspraak

Gerekend vanaf de aanmeetafspraak duur het gemiddeld tussen de 10 – 20  werkdagen voordat de voorziening gereed is om daadwerkelijk in gebruik te worden genomen. De produktietijd is afhankelijk van het type maatwerk voorziening. In overleg met u plannen wij de afleverafspraak.

7. Nazorg

Bij ingebruikname van de orthese of prothese is het van groot belang de aanwijzingen van Kamer Orthopedie nauwgezet te volgen als het gaat om gewenning en gebruik van de orthopedische voorziening. Bij twijfels of problemen zoals drukplekjes is het belangrijk dat u ons zo snel mogelijk raadpleegt. Kamer Orthopedie beoordeelt dan of u nadere gebruiksinstructies behoeft of dat de voorziening mogelijk nog een kleine aanpassing nodig heeft om het draagcomfort en de werking van het orthopedisch hulpmiddel te optimaliseren.

Vergoeding verzekering

Zodra u uw voorschrijving van de medisch behandelaar heeft ontvangen, is het aan te raden contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de vergoedingen en eigen risico. Kamer Orthopedie handelt het declaratietraject naar uw verzekeraar af conform de bepalingen van uw verzekeringspolis. Klik hier voor een overzicht van alle verzekeringen.