Prothese arm : wat is dat precies?

Prothese arm, ook wel kunstarm genoemd, is een orthopedische voorziening die (een deel van) de arm vervangt waardoor de drager ervan weer meer lichaamsfunties geboden wordt. Een armprothese bestaat uit een koker of fitting voor de stomp, scharnieren voor schouder, elleboog en pols en een hand of haak.

Prothese arm : welke soorten?

Kamer Orthopedie maakt haar armprothesen op maat en in meerdere soorten uitvoeringen en met verschillende materialen. Er zijn prothesen waarbij de functionaliteit ondergeschikt is aan de esthetische waarde, er zijn passief instelbare prothesen die door de andere hand bediend kunnen worden, er zijn mechanische kunstarmen die door lichaamskracht vanuit de schouders geactiveerd worden en er zijn elektrische prothesen die een aantal functies kunnen verrichten. De keuze hangt af van het beoogde doel van de voorziening en de individuele situatie van de drager. Wij streven altijd naar de juiste balans in kwaliteit, te bereiken doel en wensen van de medisch behandelaar en gebruiker. Kamer Orthopedie levert daarnaast ook hoogwaardige fabrikaten die al dan niet nader aangepast worden op de behoeften van de klant. Zo hebben we statische prothesen, mechanische prothesen en prothesen die door elektrostimulatie worden aangedreven.

Prothese arm : wanneer nodig?

Een armprothese is nodig wanneer het betreffende gebied door aangeboren aandoening, ongeval (trauma) of medisch ingrijpen als gevolg van ziekte is geamputeerd. Veelal zal de orthopedische voorziening op verwijzing van uw medisch behandelaar voorgeschreven worden en onderdeel uitmaken van een behandeling of therapie.  Zodra u de verwijzing heeft ontvangen, komt u met Kamer Orthopedie in contact en hanteren wij de werkwijze die u hier kunt bekijken.

Prothese arm : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Prothese arm : samengevat

Kortom, een arm prothese van Kamer Orthopedie is een maatwerk voorziening bij uitstek die in uiteenlopende uitvoeringen kan worden vervaardigd.Voor welke uitvoering wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker en zijn of haar medische indicatie in combinatie met het beoogde doel van het gebruik van de voorziening. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing van uw medisch behandelaar, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak