Privacy Statement

Dit privacy statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we binnen Kamer Orthopedie over u, als onze cliënt, verzamelen en hoe we deze verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naw gegevens, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, BSN nummer, verzekerdennummer, bankrekeningnummer en uw IP-adres. Daarnaast verwerken wij van u ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk een diagnose en medische indicatie.

Wij mogen uw medische gegevens verwerken op basis van artikel 30, lid 3 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘Uitzonderingen inzake gegevens over de gezondheid’, de Regeling Zorgverzekering en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij om een passende voorziening voor u te bepalen, produceren, leveren en vervolgens te declareren bij de instelling die dit voor u vergoedt. Deze gegevens leggen we vast in een fysiek en digitaal cliëntdossier. De bewaartermijn van onze cliëntdossiers is 10 jaar na levering van de laatste voorziening.

In een aantal gevallen moeten we uw gegevens registreren om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

  • Onze verplichting uw identiteit vast te stellen in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  • Onze verplichting uw BSN nummer te controleren en verwerken in onze administratie in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  • Onze verplichting om een controle op uw verzekeringsrecht uit te voeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering
  • Onze verplichting om een cliëntdossier bij te houden in het kader van de Regeling Zorgverzekering
  • Onze verplichting om uw cliëntdossier te delen met de zorgverzekeraar indien zij een materiele controle uitvoeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering.

Verder willen we graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Om dit te monitoren nodigen we u uit om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij staat het u vrij uw naw gegevens op het enquête formulier in te vullen. Mocht u hiervoor kiezen, nemen wij mogelijk contact met u op om eventuele verbeterpunten met u te bespreken. Klanttevredenheidsformulieren bewaren we maximaal twee jaar na het verwerken hiervan. Daarnaast maken wij gebruik van een klachtenformulier. Ook hierbij kunt u ervoor kiezen uw gegevens op het formulier te registreren. Kiest u hiervoor, dan zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u opnemen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. We bewaren het klachtenformulier in uw cliëntdossier.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens op onze website, social media, het klanttevredenheidsformulier en het klachtenformulier vragen wij u om toestemming.

Bezoekt u wel eens onze website?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij zowel actief als passief een aantal gegevens van u. We vragen u om toestemming voor het verzamelen van deze gegevens. De gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk gebruikt met een maximum van één jaar.

Contactformulier

Op onze contactpagina is het voor u mogelijk om middels een contactformulier actief uw gegevens aan ons te verstrekken. Het gaat hierbij om uw Naam, Emailadres en Telefoonnummer. Wij gebruiken deze informatie om naar aanleiding van uw bericht contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

Kamer Orthopedie gebruikt cookies om onze website zo efficiënt mogelijk te laten werken. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden teruggestuurd. Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de cookies worden geweigerd. Als u hiervoor kiest, is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de website van Kamer Orthopedie niet goed functioneren.

Hoe kunt u Cookies weigeren?

Indien u bepaalde cookies wilt weigeren op onze website kunt u de knop Instellingen klikken op onze cookiewall en op de pagina AVG toestemmingen de cookies per groep (Statistieken, Social Media) aan of uit vinken. Of op de knop “Vergeet mij” klikken om alle cookies te verwijderen.

Google analytics

Als u de website van Kamer Orthopedie bezoekt, doet u dat anoniem. Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt. Wel wordt via de website een cookie geplaatst van Google als onderdeel van de Analytics dienst. Kamer Orthopedie gebruikt deze dienst om bij te houden hoeveel bezoekers onze website trekt en welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel hiervan is de inrichting en de inhoud van de website te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Kamer Orthopedie heeft geen toestemming verleend aan Google de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Informatie verkregen uit Google Analytics wordt conform Google 26 maanden bewaard.

Kijkt u wel eens in onze webshop?

Wanneer u iets bij ons wilt bestellen, verwerken wij uw gegevens. Dat is nodig om uw bestelling op het juiste adres te kunnen bezorgen en om u te informeren over de status van uw bestelling. We gebruiken hiervoor uw naw gegevens, uw emailadres en telefoonnummer. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw order, bijvoorbeeld een producent of bezorgdienst.

Als u een account aanmaakt, worden uw gegevens opgeslagen in deze Webshop. Dit is voor uw gemak, zodat u deze gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Ook kunt u hier uw eerdere bestellingen makkelijk terugvinden. Wanneer u uw account wilt (laten) verwijderen dan stuurt u ons een mail waarna wij uw bestellingen ontkoppelen van uw account. Daarna zullen wij uw account verwijderen maar blijven de geplaatste orders en facturen wel bestaan voor de Belastingdienst.

We hebben veel artikelen in onze webshop en helpen u graag op weg. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en uw IP-adres, maar ook naar wat u eerder bij ons gekocht heeft en interesses die we mogelijk weten, omdat we u ernaar gevraagd hebben. Het product wat u dan net gekocht heeft, geven we dan niet als tip.

Social media

Kamer Orthopedie beschikt over een Facebook, Instagram en LinkedIn account waar wij graag informatie delen over activiteiten binnen onze organisatie met onze vrienden. In de basis doen wij dit altijd anoniem. Foto’s waarop personen herkenbaar worden afgebeeld, worden alleen geplaatst nadat wij expliciet om toestemming hebben gevraagd. Na het plaatsen van een foto van u, bent u te allen tijde gerechtigd om ons te verzoeken deze van ons account te verwijderen. Kamer Orthopedie zal hier zeker aan voldoen. Echter, berichten en foto’s die ondertussen door anderen zijn gedeeld vallen buiten onze invloedsfeer.

Hoe gaat Kamer Orthopedie om met mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus, zeker omdat wij gegevens verwerken die betrekking hebben op uw gezondheid. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Dit besteden wij uit aan een externe, NEN 7510 gekwalificeerde partij. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden buiten de EU.

Soms kan het noodzakelijk zijn voor uw behandeling dat wij gegevens over u delen met collega-zorgaanbieders. We doen dit alleen met zorgaanbieders waar u een behandelrelatie mee heeft of beoogd. In alle andere gevallen zullen wij u vooraf expliciet om toestemming vragen.

Met leveranciers delen we uw, enkel en alleen indien noodzakelijk en wij op geen andere manier u kunnen koppelen aan een product, uw achternaam en geboortedatum. We gebruiken die informatie om een geleverde order aan u als cliënt te kunnen koppelen.

Welke privacy rechten heeft u?

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
  • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.
  • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt beroep doen op opstaande privacy rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar
fg@bewegingsvisie.nl Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek. Wel is het zo dat wij als organisatie wettelijk verplicht zijn een aantal gegevens te verwerken, waardoor het mogelijk niet toegestaan is om bepaalde gegevens te wissen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.

Waar kan ik terecht als ik een klacht of vragen heb met betrekking tot mijn privacy?

Wanneer u vragen heeft over deze privacy statement, de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt indienen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor: 085-620 96 20 Daarnaast kunt u uw vragen, opmerkingen en klachten stellen aan onze functionaris gegevensbescherming, per mail naar fg@bewegingsvisie.nl of schriftelijk naar onderstaand adres. Kijk ook op onze website voor onze klachtenprocedure.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Kamer Orthopedie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Bewegingsvisie. Binnen Bewegingsvisie is de heer Marco de Jong aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens

Functionaris gegevensbescherming – Marco de Jong – fg@bewegingsvisie.nl

Kamer Orthopedie B.V.
Zadelmakerstraat 78
1991 JE Velserbroek
085-620 96 20

Kamer Orthopedie B.V.
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
085-620 96 20

Kamer Orthopedie B.V.
Schoolplein 7 – 8
1441 GV Purmerend
085-620 96 20