Orthopedische helm

Orthopedische helm : wat is dat precies?

Een orthopedische helm is een ondersteunende voorziening ten behoeve van het hoofd. Een helm kan voor verschillende doeleinden gemaakt worden: denk bijvoorbeeld aan bescherming tegen verwondingen aan het hoofd of het geleiden van groei van de schedel bij jonge kinderen. Wil een helm zijn werk kunnen doen, dan is het van belang dat de helm perfekt zit. Kamer Orthopedie maakt daarom orthopedische helmen op maat.

Orthopedische helm : wanneer nodig ?

Een orthopedische helm wordt voorgeschreven wanneer een patiënt een groot risico loopt zijn of haar hoofd te beschadigen als gevolg van een medische aandoening. Veelal is de medische indicatie epilepsie waarbij de patiënt veelvuldig valt en verhoogd risico heeft op verwondingen aan het hoofd . Ook bij bepaalde vormen van autisme waarbij de persoon voortdurend met zijn of haar hoofd ergens tegenaan bonkt, wordt een dergelijke orthopedische voorziening voorgeschreven. Ook kan een helm noodzakelijk zijn wanneer er bij een pasgeborene sprake is van een asymmetrische vorm van de schedel of wel plagiocefalie bij een jong kindje om tijdens de groei de vorm van de schedel het eerste levensjaar te begeleiden.

Orthopedische helm : welke soorten?

Kamer Orthopedie maakt verschillende soorten helmen op maat. Hier vindt u een korte beschrijving van de verschillende typen helm die wij vervaardigen.

Valhelm / beschermhelm

valhelmOrthopedische valhelmen of beschermhelmen zijn bedoeld om het hoofd te beschermen tegen verwondingen. Dit kan een eenvoudig uitgevoerde maatwerk helm zijn maar Kamer Orthopedie kan ze ook voorzien van extra’s zoals bijvoorbeeld een voorhoofdstootrand, kinbescherming en tikspriet ten behoeve van communicatie of andere aanpassingen om te zorgen dat de helm dan wel de drager ervan zo goed mogelijk functioneert. De helmen worden zo gemaakt dat eventueel transpiratievocht zo optimaal mogelijk afvloeit. Wij meten de helm op met behulp van een 3D camera en niet door het nemen van een gipsafdruk. Dit is voor de patiënt sneller en minder belastend.

Opties voor  de cosmetische afwerking beschermhelm:

Redressiehelm

redressiehelmEen redressiehelm is een orthopedische helm die bij een jong kindje tot de leeftijd van 1 jaar de schedel in een mooie symmetrische vorm kan geleiden. Bij  een asymmetrisch of centraal afgeplatte schedel (plagiocefalie of brachycefalie) of wanneer de schedelnaden eerder sluiten dan de bedoeling is (craniosynostose), kan een redressiehelm de groei van de schedel naar de juiste vorm bevorderen. De redressiehelm wordt zo gemaakt dat eventueel transpiratievocht zo optimaal mogelijk afvloeit, ook is er geen kinbandje nodig. Wij meten de helm op met behulp van een 3D camera en niet door het nemen van een gipsafdruk. Dit is voor het patiëntje snel en minder belastend. Redressiehelmen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Orthopedisch helm : welke materialen?

Vaak is de buitenzijde van een helm van zacht materiaal, leer of kunststof al dan niet voorzien van een kinbescherming, voorhoofdstootrand, tikspriet en wat nog meer noodzakelijk geacht wordt voor bescherming van de patiënt. De binnenzijde wordt veelal voorzien van materiaal dat het draagcomfort bevordert.

Voor iedere helm die Kamer Orthopedie vervaardigt, geldt dat de patiënt veel inspraak heeft over de uitvoering. We hebben een uitgebreide collectie van bekledingsstoffen, vele kleuren leder en tegen meerprijs is het zelfs mogelijk om een helm custommade te laten airbrushen.

Orthopedische helm : hoe aangemeten?

Anders dan bij de meeste orthopedische instrumentmakerijen waar het maatnemen van een helm nog via een gipsafdruk van het hoofd gaat maakt KamerOrthopedie gebruik van PlagioCare 3D Technologie. Dit is een techniek  waarbij met een draagbare 3D camera binnen zeer korte tijd een serie foto’s gemaakt wordt. Groot voordeel van deze methode is dat deze werkwijze, in tegenstelling tot het maken van een gipsafdruk van de schedel, absoluut. Zie hier nadere informatie over de PlagioCare 3D aanmeetmethode.

Orthopedische helm : wanneer vergoed?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Orthopedische helm : samenvatting

Een orthopedische helm is een maatwerkorthese bij uitstek die in meerdere uitvoeringen kan worden vervaardigd met behulp van PlagioCare 3D Technologie. Voor welk type wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker, zijn of haar medische indicatie en het beoogde doel van het gebruik van de helm. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u.