Prothese onderbeen : wat is dat precies?

Prothese onderbeen van Kamer Orthopedie is een prothese of wel lichaamsvervangende orthopedische voorziening op maat gemaakt ten behoeve van het gebied van uw onderbeen waardoor het betreffende gebied en daarmee uw lichaam in zijn geheel gestabiliseerd wordt. Door het gebruik van de onderbeen prothese heeft u meer balans en wordt het u makkelijker gemaakt uw dagelijkse leven en mobilititeit weer nader in te vullen.

Prothese onderbeen : wanneer nodig ?

De prothese voor het onderbeen wordt onder meer voorgeschreven wanneer er sprake is van aangeboren aandoeningen of amputatie van het gehele onderbeen van onder de knie als gevolg van medisch noodzakelijk ingrijpen bij ongeval (trauma) en ziekten zoals vaatziekten of tumoren.

Prothese onderbeen : welke soorten ?

De onderbeen prothese bestaat uit een koker, een verbindingsbuis en een prothesevoet. We maken gebruik van diverse bevestigingstechnieken zoals de linertechiek (een speciale liner die over het overgebleven deel van het been of wel stomp zit) waardoor de huid beschermd wordt en de druk van de beenprothese gelijkmatig over de stomp verdeeld wordt en de prothese beter aan de stomp gefixeerd blijft.De voet kan dynamisch of statisch zijn. De uitvoering van de prothesevoet is  in samenspraak met uw medisch behandelaar afhankelijk van uw mogelijkheden en wensen ten aanzien van het gebruik.

Prothese onderbeen : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Prothese onderbeen : samengevat

Kortom, een onderbeen prothese van Kamer Orthopedie is een maatwerk voorziening bij uitstek die in uiteenlopende uitvoeringen kan worden vervaardigd. Voor welke uitvoering wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker en zijn of haar medische indicatie in combinatie met het beoogde doel van het gebruik van de prothese. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing van uw medisch behandelaar, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak.