Reciprocator orthese (RCPO)

Reciprocator orthese (RCPO) is een heup-knie-enkel-voet-orthese (HKEVO). Deze orthopedische voorziening zorgt er voor dat de gebruiker weer rechtop kan staan en ook kan lopen, al dan niet met een extra hulpmiddel zoals een rollator of looprek.

Reciprocator orthese (RCPO) : de techniek

Reciprocator orthese (RCPO) zorgt voor een natuurlijke, efficiënte methode om voort te bewegen ondanks verlamming van de onderste ledematen. Door de koppeling van de rechter beenorthese met de linker beenorthese waarbij heupextensie aan een zijde resulteert in heupflexie aan de andere zijde, wordt het mogelijk voor de gebruiker zich rechtopstaand voor te bewegen. Dit vergroot de mobiliteit van de gebruiker en het ervaren van de omgeving vanuit een verticale positie werkt bevorderend voor het zelfbeeld van de (jonge) patiënt.

Reciprocator orthese (RCPO): wanneer nodig ?

Reciprocator orthese (RCPO) wordt ingezet wanneer er sprake is van spina bifida: mobilisatie en verticalisatie bij kinderen met een open ruggetje is van belang voor een betere ontwikkeling van de botstructuur. Door belasting op de beenderen in de divere groeifasen te bevorderen, kan osteoporose (botontkalking) voorkomen worden. . Ook patiënten met  een (lage) dwarslaesie zijn gebaat bij de Reciprocator orthese (RCPO).

Reciprocator orthese (RCPO) : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.