Salera orthese: wat is dat precies ?

De Salera orthese is een heup-knie-enkel-voet-orthese (HKEVO) ontwikkeld door de Italiaanse arts Adriano Ferrari. Hij vernoemde deze orthese naar zijn eerste patiëntje, het meisje Salera, dat hij behandelde met deze door hem ontworpen orthopedische voorziening.

Salera orthese: de techniek

In feite is de Salera orthese een doorontwikkeling op de meer conventionele Ferrari scharnieren. Het 3-assige heupscharnier maakt de Salera zo bijzonder. Dat komt omdat bij dit scharnier geen koppeling is gemaakt tussen de beweging van het linker- en het rechterbeen. Vanuit de verticaallijn gezien maakt de Salera 8 graden extensie en 12 graden flexie mogelijk. Het speciale heupscharnier van de Salera orthese maakt het tevens mogelijk om exorotatie, endorotatie èn abductie vrij te laten waardoor een actiever en natuurlijker gangbeeld ontstaat

Salera orthese : wanneer toegepast ?

De Salera heup-knie-enkel-voet-orthese wordt ingezet wanneer er sprake is van spina bifida: mobilisatie en verticalisatie bij kinderen met een open ruggetje is van belang voor een betere ontwikkeling van de botstructuur. Door belasting op de beenderen in de divere groeifasen te bevorderen, kan osteoporose (botontkalking) voorkomen worden. Daarnaast werkt het ervaren van de omgeving vanuit een verticale positie bevorderend voor het zelfbeeld van de (jonge) patiënt hetgeen bijdraagt aan een positieve uitwerking op de sociale ontwikkeling.

Ook patiënten met een (lage) dwarslaesie zijn gebaat bij de Salera heup-knie-enkel-voet-orthese.

Salera orthese : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.