Terug naar specialisaties

Agilium Freestep

Agilium Freestep is een orthese of wel externe orthopedische voorziening van fabrikant Otto Bock. De brace zorgt ervoor dat de mobiliteit van de gebruiker aanzienlijk verbetert doordat pijnvrij bewegen weer tot de mogelijkheiden behoort. De Freestep valt niet op onder kleding.

Agilium Freestep : de techniek

De Agilium Freestep zorgt ervoor dat het kniegewricht ontlast wordt waardoor er minder druk op de knie ontstaat. De brace lijnt het kniegewricht uit boven de voet en de knie wordt ongeveer anderhalve centimeter teruggezet.

Agilium Freestep : wanneer nodig ?

De Freestep wordt ingezet wanneer er sprake is van mediale gonartrose of wel onomkeerbare slijtage van het kraakbeen van de binnenzijde van  het kniegewricht. Dit komt het meest voor bij ouderen of bij mannen of vrouwen met overgewicht. Bij artrose gaat de veerkracht en dikte van het kraakbeen achteruit. De krachten worden dan opgevangen door het bot zelf waardoor er pijn en functieverlies ontstaan. Vaak verandert de stand van de knie en wordt één zijde meer belast. De Agilium Freestep ontlast het kniegewricht hetgeen kan leiden tot verlichting van de pijn, ook in geval van unicompartimentele knieartrose of genu varum (O-benen).

Agilium Freestep : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Agilium Freestep bij Kamer Orthopedie
Meer info over de Agilium Freestep