Arm orthese : wat is dat precies?

Een arm orthese, naar gelang het type ook wel brace of spalk genoemd, is een uitwendig orthopedisch hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de boven- en/of onderarm in zijn geheel of een gedeelte zoals de elleboog, de pols, de hand en vinger (s) of combinaties daarvan ondersteund, gecorrigeerd, beschermd, gefixeerd of ontlast worden.

Arm orthese : welke soorten?

Kamer Orthopedie maakt haar orthesen voornamelijk op maat en in meerdere soorten uitvoeringen en met verschillende materialen. De keuze hangt af van het beoogde doel van de voorziening en de individuele situatie dan wel aandoening van de drager. Wij streven altijd naar de juiste balans in kwaliteit, te bereiken doel en wensen van de medisch behandelaar en gebruiker. Kamer Orthopedie levert daarnaast ook hoogwaardige confectie orthopedische voorzieningen die al dan niet nader aangepast worden op de behoeften van de klant.

Arm orthese: wanneer nodig?

Een orthese ten behoeve van de arm is nodig wanneer dat lichaamsdeel of -gebied nadere ondersteuning behoeft. Veelal zal de orthopedische voorziening op verwijzing van uw medisch behandelaar voorgeschreven worden en onderdeel uitmaken van een behandeling of therapie.klik hier voor onze produkten.  Zodra u de verwijzing heeft ontvangen, komt u met Kamer Orthopedie in contact en hanteren wij de werkwijze die u hier kunt bekijken.

Arm orthese : wanneer vergoed?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.