Prothese onderarm

Prothese onderarm : wat is dat precies?

Prothese onderarm van Kamer Orthopedie is een prothese of wel lichaamsvervangende orthopedisch ondersteunend hulpmiddel op maat gemaakt ten behoeve van de onderarm inclusief hand of haak en zorgt ervoor dat dit gebied van het lichaam in zijn geheel vervangen wordt. Hierdoor heeft u meer balans en wordt het u makkelijker gemaakt uw dagelijkse leven en mobilititeit weer nader in te vullen.

Prothese onderarm : wanneer nodig ?

De prothese voor onderarm wordt onder meer voorgeschreven wanneer er sprake is van aangeboren aandoeningen of amputatie onder de elleboog als gevolg van een ongeval of medisch noodzakelijk ingrijpen bij ziekten zoals vaatziekten of tumoren.

Prothese onderarm : welke soorten ?

De onderarm prothese bestaat uit een stompkoker, een verbindingsmechanisme en een kunsthand of haak. Er zijn onderarm prothesen waarbij de functionaliteit ondergeschikt is aan de esthetische waarde, mechanische onderarmprothesen en elektrisch aangedreven prothesen.We maken gebruik van diverse bevestigingstechnieken zoals de linertechiek (een speciale liner die over het overgebleven deel van het been of wel stomp zit) waardoor de huid beschermd wordt en de druk van de beenprothese gelijkmatig over de stomp verdeeld wordt en de prothese beter aan de stomp gefixeerd blijft. Ook kan de prothese gefixeerd worden door vacuumtechniek of speciale bandages.Klik hier voor myo arm

Prothese onderarm : wanneer vergoed ?

Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel van kracht is geworden is iedere Nederlander verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis van uw verzekering komt u al dan niet voor vergoeding van verschillende hulpmiddelen in aanmerking. Om er zeker van te zijn of de voor u voorgeschreven voorziening vergoed zal worden en wat uw eventuele eigen bijdrage dan wel eigen risico is, verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de website http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u terecht voor een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars,  hun polissen en de voorwaarden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Prothese onderarm  : samengevat

Kortom, een onderarm prothese van Kamer Orthopedie is een orthopedische voorziening bij uitstek die in uiteenlopende uitvoeringen kan worden vervaardigd.Voor welke uitvoering wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de gebruiker en zijn of haar medische indicatie in combinatie met het beoogde doel van het gebruik van de voorziening. Kamer Orthopedie wendt graag al haar expertise aan om in samenspraak met uw medisch behandelaar tot de beste orthopedische voorziening te komen voor u. Heeft u een verwijzing van uw medisch behandelaar, dan zien wij u graag voor een eerste afspraak.